Login

Informace pro rodiče dětí

 

Informace pro rodiče dětí

 

MŠ Sedmikráska J. Foglara 2343, Kladno

je odloučeným pracovištěm

Základní školy a Mateřské školy Kladno, Vodárenská 2115

Ředitelkou celé organizace je                                 PaedDr. Zuzana Holečková

Zástupkyní pro Mateřskou školu J. Foglara je      Martina Richterová ( 734504811)

 

Telefony MŠ:

 pro omlouvání dětí atd. :               606 079 962

                        

Školní rok 2016-2017

Provoz MŠ:                   Od 6,30 hod. se děti scházejí ve třídě Motýlků

                                   Od 7,30 hod. ve svých třídách. Budova se uzamyká v 7,50 hod.

Pokud chcete přijít později, je to možné do 9,00 hod., ale je třeba to nejpozději do 7,50 hod.zavolat do MŠ nebo se předem na pozdějším příchodu domluvit s učitelkou na třídě.

                                   Po obědě si děti můžete vyzvedávat od 12,00 hod. do 12,30 hod.

                                   Odpoledne pak od 14,30 hod.

                                   V 15,30 hod. se děti z Motýlků stěhují do Žabiček

                                   V 15,45 hod. se děti z Berušek  stěhují do Žabiček

                                   Do 16,30 hod. je provoz pouze již v Žabičkové třídě

Je potřeba si děti vyzvednout tak, aby v 16,30 hod. se již mohla budova zamknout a mohl se dokončit úklid.

Vyzvedávat děti z MŠ mohou jen ty osoby, které jste uvedli v evidenčním listě, je však možné kdykoli EL doplnit, jsou uložené ve třídách. Osoby mladší 18 let musí mít od rodičů vyplněný formulář, který je možno vyzvednout u učitelek ve třídě.

 

Důležité informace:

            Všechny důležité informace najdete na nástěnkách a informačních tabulích v MŠ, dokumentace je rodičům přístupná v zavěšných zásobníkách vedle hlavní informační tabule v dlohé chodbě MŠ ( Školní řád, ŠVP,…), také jsou zveřejnené na webových stránkách MŠ a také ZŠ : www.7zskladno.cz, www.sedmikraskakladno.cz,

 

Platby – školné a stravné:

Platí se vždy ve předem vyvěšených termínech v kanceláři stravovny, která je na konci dlouhé chodby vlevo. Platby vybírá paní učitelka Jana Balíková ze Včeličkové třídy. Je třeba dodržovat přesně termíny. Není možné platit ve třídě u dětí. Pokud víte, že v tyto termíny nebudete např. z důvodu dovolené schopni přijít zaplatit, můžete nechat v obálce předem u své paní učitelky přibližný obnos a bude Vám pak vráceno po vyúčtování zase v obálce zpět.

Školné:         600,- Kč  měsíčně

Stravné:       se platí zálohově předem

                        Na den 44,- Kč se vynásobí počtem pracovních dní a tato celá částka se vybere v září. V říjnu se pak opět spočítá stejně, avšak odečte se od celé částky přeplatek, který vznikne za předchozí měsíc, pokud dítě chodí např.po obědě nebo některé dny není v MŠ. -podle docházky. ( přesnídávka 11,- Kč, oběd 23,- Kč, svačina 10,- Kč)

 

Co do MŠ:

Pohodlné oblečení, pro děti jednoduché na oblékání

V šatně ve skříňce nechat v igelitové tašce náhradní spodní prádlo a ponožky, popř.punčocháče a další náhradní oblečení ( tričko, tepláčky apod.)

Do skříňky dále ukliďte ráno věci, ve kterých dítě přišlo a nechcete, aby si je obléklo na zahradu, pláštěnku.

Věci na zahradu dejte do volné poličky nebo pověste na háček spolu s bundou na ven.  

Do poličky pod lavičkou pak dávejte bačkůrky a pod ní boty na ven a gumovky.

Pyžámko na spaní dejte vždy v pondělí dětem do třídy ( pokud budou zůstávat na spaní) Každý pátek je dostanou domů na vyprání.      

Všechny věci dětem prosím podepište ( včetně pyžama, bot a bačkor). Mívají často stejné a nepoznají si je. Učitelka pak pokud nejsou podepsané, také neví, komu patří.

Hračky děti do MŠ nenosí, pouze na začátku si mohou vzít např. svého oblíbeného plyšáka z domova.

 

Zvykání na MŠ

  1. Den jsou děti v MŠ pouze do 10,00 hod.

Následující dny se pak domlouvejte s vašimi paními učitelkami ve třídách podle individuálních potřeb dětí i možností rodičů. Doporučujeme postupné zvykání. Určitě nedoporučujeme hned první týden v MŠ spát.

 

Spaní dětí ze včeličkové třídy

V této třídě je provoz pouze dopoledne ( je tu jen 1 paní učitelka) a děti se rozdělují na spaní do ostatních tříd – každých 5 dětí  má svou třídu na odpoledne podle rozpisu.

 

Za kolektiv učitelek MŠ Sedmikráska

Martina Richterová